RV Scaldis nieuws

Loting 2018

Vanwege de aanhoudende vorst heeft de wedstrijdleiding besloten de Ganzeregatta 2018 definitief af te lasten.
 
Onze dank gaat uit naar Bert Verlaan (hoofd Jury KNRB), de leden van de reddingsbrigade voor hun input bij deze extreme weersituatie.
 
Tevens danken wij onze sponsoren en leveranciers voor hun meewerkendheid in deze situatie.
 
Namens de voltallige Commissie hopen wij u volgend jaar bij betere weersomstandigheden weer te verwelkomen.