RV Scaldis nieuws

Programma 2018

 

Vanwege de aanhoudende vorst heeft de wedstrijdleiding besloten de Ganzeregatta 2018 definitief af te lasten.
 
Onze dank gaat uit naar Bert Verlaan (hoofd Jury KNRB), de leden van de reddingsbrigade voor hun input bij deze extreme weersituatie.
 
Tevens danken wij onze sponsoren en leveranciers voor hun meewerkendheid in deze situatie.
 
Namens de voltallige Commissie hopen wij u volgend jaar bij betere weersomstandigheden weer te verwelkomen.

 

Programma 2018 (voorlopig tijdschema)

1e heat (4,3km) + Junioren en roeivalidatie (2km)
10.45 U. Stuurliedenvergadering
11.00 U. Vlot open en start oproeien (zie ook blokindeling vlotten)
11.45 U. Vlot dicht
11.55 U. Alle ploegen dienen startlijn gepasseerd te zijn en gaan op volgorde liggen
12.00 U. Start 

2e heat (4,3km)
13.45 U. Stuurliedenvergadering
14.00 U. Vlot open en start oproeien (zie ook blokindeling vlotten)
14.45 U. Vlot dicht
14.55 U. Alle ploegen dienen startlijn gepasseerd te zijn en gaan op volgorde liggen
15.00 U. Start

16.30 U. Prijsuitreiking.
17.15 U. Maaltijd met keuze uit: Mosselen, saté of vegetarisch!

Aanmelden bij inschrijving, kosten €8,50