RV Scaldis nieuws

Nieuws

24 okt 2017

ALV 9 november


Donderdag 9 november a.s., aanvang 19.30 uur, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. De agenda met bijbehorende stukken zal jullie tijdig worden toegestuurd.

Categorie: General
fokke-en-sukke.png

Vaste agendapunten op deze najaarsvergadering zijn de begroting voor het komende jaar en het botenplan. Daarnaast zullen in elk geval geagendeerd worden het Jaarplan 2018 en het rooster van aftreden bestuursleden.

Dit jaar is Ronald Françoijs aftredend. Ronald stelt zich herkiesbaar. Ieder lid kan tot aan het begin van de Algemene Ledenvergadering tegenkandidaten stellen. De aanmelding van tegenkandidaten dient vergezeld te gaan van een verklaring van die kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Indien er een onderwerp is dat je op deze Algemene Ledenvergadering aan de orde wilt stellen, dan ontvangen wij hierover graag een gemotiveerd voorstel vóór maandag 30 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van GRV Scaldis,

Joke de Feijter

(secretaris)