RV Scaldis nieuws

Nieuws

22 okt 2018

Algemene Leden Vergadering


Algemene Leden Vergadering zal plaats vinden maandag 19 november 2018  om half acht in het clubgebouw.
Agenda en stukken zullen per mail worden toegezonden. Wensen en ideeën graag indienen bij het bestuur voor 1 november.

Categorie: General
voorzittershamer.jpg

Vaste agendapunten op deze najaarsvergadering zijn de begroting voor het komende jaar en het botenplan. Daarnaast zullen in elk geval geagendeerd worden het Jaarplan 2019 en het rooster van aftreden bestuursleden.

Indien er een onderwerp is dat je op deze Algemene Ledenvergadering aan de orde wilt stellen, dan ontvangen wij hierover graag een gemotiveerd voorstel vóór 1 november a.s.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van GRV Scaldis,