RV Scaldis nieuws

Mededelingen van het bestuur

Beste Scaldisleden,

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 10 maart 2015 in het Scaldispaviljoen. Aanvang 19.30 uur.

De agenda en andere relevante stukken ontvangt u uiterlijk 1 maart 2015.

 

Hartelijke groet namens het bestuur,

Ronald Françoijs

Secretaris a.i.