RV Scaldis nieuws

Reglementen

Scaldis statuten

Statutenwijziging

 25 augustus 2014


Scaldis huishoudelijk reglement
laatste versie dd 19 november 2018

Scaldis vaar- en veiligheidsregels
laatst bijgewerkt maart 2019
 
 
Scaldis roeiwijzer
Laatste versie 2019

Informatieboekje voor nieuwe leden 2018

Beleidsplan Slag klaar tot 2022  vastgesteld 3 november 2016