RV Scaldis nieuws

Pararoeien

Roeien voor mensen met een beperking

Roeivereniging Scaldis biedt ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking de mogelijkheid om de roeisport te beoefenen. Het pararoeien heeft in de loop der jaren een vaste plek binnen de verschillende onderdelen van onze vereniging verworven. De vereniging beschikt over diverse hulpmiddelen en aanpassingen die het roeien met een beperking mogelijk maken, zoals stabiele roeiboten, een instaprek en aangepaste roeibankjes. Het verenigingsterrein en het vlot zijn goed toegankelijk en in het clubgebouw is een invalidentoilet.

 Instructie en roeimomenten

Op zaterdagmorgen van maart tot november tussen10.00uur en 12.00 uur geeft een groep vrijwilligers instructie en begeleiding aan roeiers met een beperking. Er wordt geroeid in wherry’s. Dat zijn brede, stabiele boten. In de wintermaanden kan binnen op de ergometer worden geoefend.

Wanneer een roeier een bepaald roeiniveau bereikt heeft en de intensieve begeleiding op de zaterdagmorgen niet meer nodig heeft, kan hij of zij instromen in de vereniging en gebruik maken van het reguliere roeiaanbod. Jeugdroeien voor jongeren tot 18 jaar, clubroeien voor volwassenen, midweekroeien of onderling afspreken. Soms blijft een roeier door zijn beperking echter aangewezen op de specifieke begeleiding op de zaterdagmorgen.

 Veiligheid

Veiligheid voor de roeier staat voorop. Daarom moet iedereen die wil leren roeien een zwemdiploma hebben. Voor het pararoeien is het bovendien verplicht om een zwemvest te dragen.

 Activiteiten

Roeiers met een beperking kunnen meedoen aan allerlei verenigingsactiviteiten. De Scaldis ergometercompetitie, de jaarlijkse Ganzeregatta, de Scaldisdag, het dauwroeien, onderlinge wedstrijdjes of de maandelijkse clubhap. Een enkele keer wordt een activiteit georganiseerd buiten de provincie. Zo heeft de vereniging verschillende keren deelgenomen aan de nationale tocht aangepast roeien en aan de landelijke ergometercompetitie.

 Commissie pararoeien

Er is een Commissie pararoeien. Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van het pararoeien zoals het opstellen van schema’s voor roeiers en begeleiders, het werven van vrijwilligers voor instructie en begeleiding, overleg met ouders en contactpersonen, instructie en techniek, doorstromen binnen de vereniging en deelname aan activiteiten.

Nieuwe leden

Nieuwe leden of belangstellenden voor het pararoeien zijn altijd welkom. Op de zaterdagmorgen is er plaats voor vier roeiers. De capaciteit van boten en vrijwilligers laat een groter aantal roeiers niet toe. Op dit moment zijn deze vier plaatsen bezet. Daarom moet iemand die echt wil gaan roeien, rekening houden met een wachtlijst.

Contactpersonen

Intake nieuwe leden:  Marleen Pientka   pararoeien@rvscaldis.nl

Coördinatie vrijwilligers, contacten ouders/begeleiders: Willem Beeke: (wbeeke@delta.nl)