RV Scaldis nieuws

Midweekroeien

 

Midweek roeien
Wat wordt ermee bedoeld?
Het midweekroeien omvat 3 clubmomenten gedurende de week: maandag, donderdag en vrijdag. Uiterlijk 9.15 h verzamelen. Vervolgens wordt er ingedeeld, zodat de boten op 09:30 uur in het water kunnen liggen. Elk scaldislid is welkom en de boten worden zodanig ingedeeld dat iedereen aan zijn trekken komt. Het midweekroeien heeft zich ontwikkeld uit het 50+ roeien en nog steeds ligt de gemiddelde leeftijd hoog. Logisch, omdat geroeid wordt op werkdagen. Na afloop van het roeien is er koffie. Het sporten is belangrijk bij het midweekroeien, maar ook de gezelligheid.

Wordt er ook les gegeven?
Jazeker. Vanaf de opening van het roeiseizoen (begin april) wordt er les gegeven op de donderdag. Begonnen wordt met een open dag (5 april, 10 - 12 uur), waarop belangstellenden kunnen kennis maken met de roeisport. De instructie van het midweekroeien wijkt in zoverre af van de reguliere instructie, dat tempo en benadering worden aangepast aan de kandidaat. Doordat de groep bij ons i.h.a. klein is en er voldoende instructeurs en bijroeiers zijn, is deze aanpak realiseerbaar.


Gedurende het instructieseizoen wordt de aanvangstijd van het midweekroeien op donderdag verschoven naar 9.30 uur. Iedereen is in principe inzetbaar als ‘bijroeier' bij de instructie, maar wat dit betreft gaat de voorkeur uit naar de roeiers die vers afgeroeid zijn. Het voordeel voor hen is, dat eventuele onvolkomenheden er alsnog uitgeslepen kunnen worden. De roeiers die niet nodig zijn bij de instructie vormen ploegen en kiezen zelfstandig het ‘ruime sop'.
De examinering vindt plaats eind oktober. Dit in samenspraak met de examinator. Als voorbereiding wordt met de examinator een datum afgesproken -ongeveer 4 weken vóór de examens- om de cursisten te komen beoordelen en de "aandachtspunten" te bespreken.
In principe wordt zowel 1e niveau afgeroeid als gestuurd. Voor de kandidaten die, om wat voor reden dan ook, een wat trager tempo hebben aangehouden, kan het afsturen uitgesteld worden tot het volgend seizoen.Het instructieseizoen wordt feestelijk afgesloten met een lunch in het paviljoen, waar de geslaagde kandidaten bewonderend worden toegesproken en waar sleutels en T-shirts worden uitgereikt.
Instructie C1, skiff en 2x
Zodra watertemperatuur en weersomstandigheden dit toelaten, worden de durfals ingewijd in het varen in de ongestuurde kleine bootjes. Deze instructie vindt plaats voorafgaande aan de 1e niveau lessen op de donderdag. Voorwaarde is wel dat de deelnemers hun 1e niveau diploma (roeien en sturen) gehaald hebben.

Winterseizoen:
In het winterseizoen wordt geen instructie gegeven. De aanvangstijd op donderdag wordt gelijk gesteld aan die van maandag en vrijdag (9.45 h indelen; 10.00 h op het water) en er wordt gewoon ‘clubgeroeid'. De afgestudeerden zijn uiteraard welkom op alle clubmomenten.
Als de weersomstandigheden roeien niet toelaten, wordt er getraind op de ergometers en wordt er geklust (riemen lakken!). Zo levert de midweekgroep haar bijdrage aan het o zo noodzakelijke onderhoud van de boten.
Met de cursisten die volgend seizoen pas examen doen, worden individueel afspraken gemaakt, zodat ook zij zoveel mogelijk kunnen doorgaan met roeien en niet buiten de groep vallen.