RV Scaldis nieuws

Vertrouwen persoon

Informatie over de rol en taken van de vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die bij RV Scaldis misstanden tussen personen en/of ongewenst gedrag signaleert of daar hinder van ondervindt, kan dit met de vertrouwenscontactpersoon bespreken.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en probeert een helder beeld te krijgen van de problematiek. Hij/zij denkt mee en adviseert over een mogelijke aanpak en/of oplossing.
De vertrouwenscontactpersoon lost niet direct uw problemen op, maar kan wel een bemiddelende rol vervullen of doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties.

1.  Pieta van Dishoeck is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van en voor de bond. Alle betrokkenen bij de bond en de verenigingen kunnen met haar contact opnemen.
Zij adviseert en ondersteunt ook de eigen VCP van de verenigingen.
Meldingen worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Pieta is te bereiken via: vcp@knrb.nl

2. Het Vertrouwenspunt Sport/Vertrouwenscontactpersoon

Is op werkdagen van 8-22 uur en op zaterdag van 12-16 uur bereikbaar op telefoonnummer 0900 202 5590 (10 cent per minuut).
De aanvraag wordt kort door de beheerder aangehoord. Er volgt een advies of er wordt naar een vertrouwenspersoon gezocht die door de aanvrager benaderd kan worden.

Voor meer informatie, zie de site van de knrb

3. Het staat natuurlijk ieder Scaldislid vrij om in geval van ongewenste omgangsvormen J. Dekkers, W, Terporten of een ander Scaldislid in vertrouwen te nemen.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

 

De KNRB erkent dat ongewenst gedrag zich overal, dus ook binnen de roeigemeenschap voordoet. Bewuste aandacht voor dit thema is belangrijk, zowel binnen de KNRB als binnen verenigingen.

Pieta van Dishoeck is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon (VCP) van en voor de bond. Als oud Olympiër en erelid van roeivereniging Skøll kent zij de ins en outs van zowel roeien op topniveau als roeien op recreatief niveau. Alle betrokkenen bij de bond en de verenigingen kunnen met haar contact opnemen.

Pieta van Dishoek

Zij adviseert en ondersteunt ook de eigen VCP van de verenigingen. Meldingen worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Wel zal er altijd een rapportage over de melding worden gedaan aan de KNRB (eventueel anoniem) zodat de roeibond weet wat er speelt in roeiend Nederland.

Pieta is te bereiken via: vcp@knrb.nl
of telefonisch buiten werktijd: 06-24634822.

De bereikbaarheid van het Vertrouwenspunt Sport is uitgebreid met WhatsApp. Op dit nummer 06-53646928 kan (uitsluitend) een tekstbericht worden achtergelaten.
Het telefoonnummer wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Binnen de openingstijden van het Vertrouwenspunt Sport wordt z.s.m. contact opgenomen ook weer via WhatsApp hoe en wanneer contact mogelijk is.

Bij afwezigheid of bij spoed kan ook gebeld worden met het Vertrouwenspunt Sport op 0900–2025590, zie ook http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon:

  • Eerste opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
  • Doorverwijzen van klager, beschuldigde, bond of vereniging naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie  en/of andere hulpverleners.
  • Ondersteunen en adviseren van verenigingen en KNRB bij preventieactiviteiten omtrent ongewenst gedrag.

bron:KNRB