RV Scaldis nieuws

Geschiedenis

Het beoefenen van de roeisport in Goes is iets dat, gezien het beperkte roeiwater, jarenlang voor onmogelijk werd gehouden. Deze sport had geen geschiedenis in Goes en ondanks het feit dat de omvang van de watersport in Zeeland toeneemt, bestonden er bij de oprichting van onze vereniging in 1985 twijfels ten aanzien van haar bestaansrecht. Inmiddels heeft de club zich ontwikkeld tot een bloeiende vereniging met ruim 150 enthousiaste leden.

Op 25 maart 1985 vindt bij notaris mr. Gmelich Meiling te Kapelle de oprichting van onze vereniging plaats. Dankzij de bemiddeling van deze notaris krijgen wij van de roeivereniging “De Honte” uit Middelburg onze eerste boot; een skiff. In deze periode vinden we onderdak op het industrieterrein in een loods aan het water van de Fa. Pilaar. We zijn op zoek naar een definitief onderkomen en geven de gemeente Goes te kennen dat we geïnteresseerd zijn in de toenmalige manege aan de Westhavendijk, de plaats waar nu onze roeiloods staat.

Door omstandigheden werd ons eerst een andere locatie toegewezen aan de Houtkade, waar door leden een zogenaamde nissenhut werd geplaatst. Ons botenbestand groeit en op 8 mei 1986 worden alle boten gedoopt en voorzien van namen van Zeeuwse wateren en stromen. De vereniging groeit intussen in alle opzichten. De nissenhut wordt nog een keer verlengd en een systeem voor instructie komt van de grond. Uiteindelijk lukt het ons na veel lobbyen om in december 1987 de toenmalig manege aan de Westhavendijk te betrekken. Met grote inzet van de leden werd deze omgebouwd tot botenhuis.

Vanaf 1988 nemen we deel aan diverse roei-evenementen zowel in als buiten Zeeland. Ook organiseerden we voor het eerst onze eigen onderlinge wedstrijden, waarbij ook werd ingeschreven door andere roeiverenigingen. Als clubevenement wordt de Veerse Meertocht georganiseerd in een weekend in juni, maar deze tocht is zeer van het weer en de wind afhankelijk, zodat de tocht vele malen niet door kan gaan. Nu wordt een “clubdag” georganiseerd in juni of september met wedstrijden en gezelligheid. Een ander vermaard clubevenement is het dauwroeien, met aansluitend een gezamelijk ontbijt, op Hemelvaartdag. Aan de 11-stedentocht in Friesland wordt ook enige malen met succes deelgenomen en wordt de tocht binnen de 24 uur volbracht.

 In 1991 wordt Scaldis benaderd door de Stichting Roeivalidatie in Rotterdam met het voorstel te gaan roeien met mensen met een beperking. Scaldis krijgt een wherry, de “Rob Pompe” in bruikleen om deze boot te gaan gebruiken voor het aangepaste roeien.

In 1993 krijgt Scaldis van de collecte van de Nebas f. 10.000, - voor de bouw van een vaste aanlegwal ter vervanging van de gammele oude constructie.

In 1995 worden de eerste vergaderingen belegd voor de bouw van een nieuw clubgebouw. We verwachten dat met het Olympisch jaar de belangstelling voor het roeien zal toenemen. We denken aan nieuwbouw in fases. In het voorjaar van 2002 wordt eindelijk de vergunning bij de gemeente Goes ingediend. Scaldis heeft voor de financiering hiervan subsidies gekregen van diverse instanties o.a. van de gemeente Goes. In de 2e helft van 2002 is begonnen met de bouw en op 24 mei 2003 wordt het nieuwe clubgebouw feestelijk geopend. Een jaar later, op 12 juni 2004, volgt de officiële ingebruikname van het botenhuis en op 8 januari 2005 de werkplaats.

Rond 2000 wordt het zogenaamde fifty-fit roeien gepromoot door de KNRB. Mede door deze campagne heeft Scaldis een groot aantal leden in deze groep roeiers. De jeugd doet hiervoor niet onder en is ook een enthousiaste groep geworden. Zij roeien wedstrijden tijdens de regiowedstrijden in het zuidelijke deel van Nederland georganiseerd door de Zuidelijke Roeibond in samenwerking met de diverse roeiverenigingen.


Op 12 maart 2005 organiseert Scaldis de eerste ‘Ganze Regatta’. Een tijdrace over 4,3 km, vanuit de oude haven van Goes naar de Oosterschelde. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement.

29 augustus 2021 hebben Annika van der Meer en Corné de Koning een zilveren medaille gewonnen in de PR2 Mixed 2x op de Paralympische Spelen. Hiermee zijn zij de eerste Nederlandse roeiploeg ooit die een paralympische roei-medaille mee naar huis neemt. Corné is al 10 jaar Scaldis lid en heeft dankzij de KNRB een eigen boot bij onze vereniging.